Hontianska energetická, s.r.o. vznikala ako manažér energetickej efektívnosti pre projekt využitia biomasy na výrobu energie v meste Veľký Krtíš, ktorý sa pripravuje na realizáciu v spolupráci so spoločnosťou Stefe THS.

Cieľom projektu je vybudovať vo Veľkom Krtíši energetický zdroj využívajúci ako palivo biomasu. Ide o projekt, v ktorom je dôležitá kooperácia oboch partnerov – spoločnosti Hontianska energetická, s.r.o. a spoločnosti Stefe THS, ktorá je prevádzkovateľom centrálneho systému zásobovania teplom v meste.

Projekt je pripravený na základe dobrých skúseností oboch partnerov z realizácie podobného projektu v Revúcej. Ten je realizovaný spoluprácou Stefe THS a spoločnosti Hriňovská energetická, s.r.o., ktorá je sesterskou spoločnosťou Rimavskej energetickej, s.r.o.

Celý projekt bude zrealizovaný a prevádzkovaný formou Manažmentu energetickej efektívnosti (MEE).

Ako to funguje

Podmienkou výhodnosti celého projektu pre spoločnosť Stefe THS ako prevádzkovateľa CZT je dodržanie zásady, že cena dodaného tepla z biomasy je vždy nižšia ako cena zemného plynu potrebného na výrobu rovnakého množstva tepla. Cena dodávaného tepla je stanovená na základe vzorca, ktorý garantuje dodržanie tejto zásady a garantuje minimálnu výšku rozdielu medzi cenou dodaného tepla a cenou plynu tak, aby bol projekt pre Stefe THS výhodný.

Dôležitou podmienkou je aj časové obmedzenie projektu. Dĺžka projektu je stanovená zmluvou a znamená, že po jej uplynutí sa celá technológia stane majetkom spoločnosti Stefe THS.

Splnené sú teda všetky tri základné podmienky služby Manažment energetickej efektívnosti (MEE):

-          nemusíte investovať,

-          okamžite sa vám znižujú náklady,

-          technológia sa stane vašim majetkom.

Komplexnosť

Dôležitým parametrom celého projektu je jeho komplexnosť. Predmetom projektu teda nie je len dodávka a prevádzkovanie technológie ale komplexné zabezpečenie prevádzky nového zdroja na biomasu. Vrátane zabezpečenia paliva.

Výhodou partnerstva Stefe THS s firmou Hontianska energetická, ktorá je členom energetickej skupiny Intech Slovakia, s.r.o., je jej schopnosť garantovať pre daný projekt palivo. Súčasťou energetickej skupiny je divízia BIOPALIVÁ, ktorá je vďaka vlastným technickým prostriedkom a skúsenému personálu schopná zabezpečiť dostatok paliva a najmä jeho cenovú stabilitu.