Hontianska energetická, s.r.o. vznikala ako manažér energetickej efektívnosti pre projekt využitia biomasy na výrobu energie v meste Veľký Krtíš, ktorý sa pripravuje na realizáciu v spolupráci so spoločnosťou Stefe THS.

Cieľom projektu je vybudovať vo Veľkom Krtíši energetický zdroj využívajúci ako palivo biomasu. Ide o projekt, v ktorom je dôležitá kooperácia oboch partnerov – spoločnosti Hontianska energetická, s.r.o. a spoločnosti Stefe THS, ktorá je prevádzkovateľom centrálneho systému zásobovania teplom v meste.

Projekt je pripravený na základe dobrých skúseností oboch partnerov z realizácie podobného projektu v Revúcej. Ten je realizovaný spoluprácou Stefe THS a spoločnosti Hriňovská energetická, s.r.o., ktorá je sesterskou spoločnosťou Rimavskej energetickej, s.r.o.

Celý projekt bude zrealizovaný a prevádzkovaný formou Manažmentu energetickej efektívnosti (MEE).

Ako to funguje

Podmienkou výhodnosti celého projektu pre spoločnosť Stefe THS ako prevádzkovateľa CZT je dodržanie zásady, že cena dodaného tepla z biomasy je vždy nižšia ako cena zemného plynu potrebného na výrobu rovnakého množstva tepla. Cena dodávaného tepla je stanovená na základe vzorca, ktorý garantuje dodržanie tejto zásady a garantuje minimálnu výšku rozdielu medzi cenou dodaného tepla a cenou plynu tak, aby bol projekt pre Stefe THS výhodný.

Dôležitou podmienkou je aj časové obmedzenie projektu. Dĺžka projektu je stanovená zmluvou a znamená, že po jej uplynutí sa celá technológia stane majetkom spoločnosti Stefe THS.

Splnené sú teda všetky tri základné podmienky služby Manažment energetickej efektívnosti (MEE):

-          nemusíte investovať,

-          okamžite sa vám znižujú náklady,

-          technológia sa stane vašim majetkom.

Komplexnosť

Dôležitým parametrom celého projektu je jeho komplexnosť. Predmetom projektu teda nie je len dodávka a prevádzkovanie technológie ale komplexné zabezpečenie prevádzky nového zdroja na biomasu. Vrátane zabezpečenia paliva prostredníctvom dodávateľa – spoločnosti Intech Slovakia, s.r.o., divíziou BIOPALIVÁ, ktorá je vďaka vlastným technickým prostriedkom a skúsenému personálu schopná zabezpečiť dostatok paliva a najmä jeho cenovú stabilitu.